Bảng thông tin điện tử trong nhà

– Khoảng Cách Pixels 0,4.75
– Trọng Lượng 400(g)
– Số bóng 1 Module 1R,1YG
– Độ Sáng 1Module 20(w)
– Góc độ nhìn 90
– Kích Thước 30,4 x 15,2
– Các Pixels/Module 64x32pixels
– Số Module/m2 22
Giá Bán: Liên Hệ