Bảng ma trận chữ chạy led

Bảng ma trận chữ chạy led

Loại :Bảng LED Tính năng : Bảng led chạy chữ, Bảng led hiển thị chữ chạy Giá Bán: Liên Hệ