Bảng thông tin điện tử trong nhà

Bảng thông tin điện tử trong nhà

- Khoảng Cách Pixels 0,4.75 - Trọng Lượng 400(g) - Số bóng 1 Module 1R,1YG - Độ Sáng 1Module 20(w) - Góc độ nhìn 90 - Kích Thước 30,4 x 15,2 - Các Pixels/Module 64x32pixels - Số Module/m2 22 Giá Bán: Liên Hệ